THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG B1, B1A

Kính gửi: Quý khách hàng đang ký mua nhà ở xã hội tại hai khối nhà B1 và B1A.

Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước có trụ sở chính tại lô 1418 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là Chủ đầu tư dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (Dự án) tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Sau thời gian xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định, hiện nay đã có danh sách đợt 1 các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại hai khối nhà B1 và B1A (Giai đoạn 2) của dự án (182 người lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng).

Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước thông báo đến Quý khách hàng các nội dung như sau:

  • Hiện nay, Chủ đầu tư đang thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội. Chủ đầu tư lập biên bản thống nhất giữa bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó, gửi Sở xây dựng xem xét, thông báo nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán trước khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai.

  • Việc lựa chọn căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng (thực hiện theo Điều 23, Mục 1, Khoản b Nghị định 100/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở và theo mục 2, khoản c công văn số: 9090/SXD-QLN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở xây dựng về việc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội hai khối nhà B1 và B1A (Giai đoạn 2) dự án Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh).

  • Ngoài số tiền khách hàng phải đóng theo hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với Chủ đầu tư, khách hàng không phải tốn bất kỳ chi phí nào cho Chủ đầu tư liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại hai khối nhà B1 và B1A. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng tự ý liên hệ làm việc với cá nhân, tổ chức nào khác không phải là Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước trong việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, lựa chọn căn hộ.... Các cá nhân, tổ chức tự ý thu thêm tiền của khách hàng mua nhà sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

  • Mọi vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, lựa chọn căn hộ... đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước, địa chỉ: Lô 1418 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: (0236)6.29.88.66.

Trân trọng.

                                                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                 (Đã ký)   

                                                                                                                                        NGUYỄN PHÚ QUÝ