Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Để thuận lợi cho khách hàng trong quá trình làm hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại dự án Chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh. Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước hướng dẫn khách hàng các thủ tục như sau:

1. Đối tượng:

a. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 

b. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

c. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

e. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

f. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

g. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2. Điều kiện:

- Chưa có sở hữu nhà ở và chưa  thuê hoặc chưa  thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng;

- Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 10m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát;

- Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên;

- Có đăng ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng  hoặc người tạm trú tại thành phố Đà Nẵng phải có hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại thành phố Đà Nẵng.

3. Thủ tục đăng ký của từng đối tượng cụ thể như sau:

a) Trường hợp 1: Đối tượng người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, công sở tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

- Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập (1 bản/ người trên 18 tuổi, có xác nhận của  UBND nơi mình thường trú) (Mẫu 03);

- Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06); (1 bản/ người trên 18 tuổi)

- Giấy xác nhận thu nhập (01 bản / người lao động, do cơ quan nơi mình làm việc xác nhận) ( mẫu xác minh thu nhập)

- Bản sao chứng minh nhân dân ( 01 bản/ thành viên trên 18 tuổi);

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao);

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

- Giấy tờ ưu tiên (Nếu có);

b)Trường hợp 2: Đối tượng là người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng lao động, kinh doanh tự do

- Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

- Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập  (1 bản/ người, có xác nhận của UBND Phường thường trú) (Mẫu 03);

- Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06);

- Bản sao chứng minh nhân dân ( 01 bản/ thành viên trên 18 tuổi);

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( Bản sao);

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

- Giấy tờ ưu tiên (Nếu có).

c) Trường hợp 3: Đối tượng  người có tạm trú tại Đà Nẵng và làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan tại thành phố Đà Nẵng

- Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

- Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập (1 bản/ người, UBND Phường nơi tạm trú xác nhận (Mẫu 03);

- Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06);

- Giấy xác nhận thu nhập (01 bản / người lao động, do cơ quan nơi mình làm việc xác nhận) ( mẫu xác minh thu nhập)

- Bản sao Hợp đồng lao động trên 1 năm (1 bản sao/1 người lao động);

- Giấy xác nhận Bảo hiểm xã hội (1 bản sao đối với người đứng tên đăng ký) (Mẫu BHXH);

- Bản sao Sổ Tạm trú;

- Giấy xác định tình trạng hôn nhân;

- Bản sao chứng minh nhân dân.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Địa chỉ: Lô 1418 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 02366.29.88.66