DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC DUYỆT MUA B1 B1A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC THÔNG BÁO

Danh sách các đợt xét duyệt mua nhà ở xã hội tại khối nhà B1 và B1A - Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hoà Khánh

(Bấm vào để tải)

Danh sách xét duyệt đợt 1

Danh sách xét duyệt đợt 2

Danh sách xét duyệt đợt 3

Danh sách xét duyệt đợt 4

Danh sách xét duyệt đợt 5

Danh sách xét duyệt đợt 6

Danh sách xét duyệt đợt 7